Masz pytania? Zadzwoń Zadzwoń do nas +48531944475 Napisz Napisz do nasbiuro@vintagewall.pl

Darmowa dostawa już od 3000 zł.

Zadzwoń do nasMasz pytania?
+48531944475

Koszyk
do kasy suma: 0,00 zł
SELECT LANGUAGE
 
Zwroty i reklamacje

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 2. Klient, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Oświadczenie należy wysyłać na adres Vintage Wall podany w niniejszym Regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Vintage Wall zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, poza kosztami dostawy Towaru do Klienta nie później niż w terminie 14 dni, przy czym Vintage Wall może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, chyba że Klient wyrazi wyraźną zgodę na inną formę zwrotu środków, uzgodnioną z Vintage Wall.
 5. W razie odstąpienia od Umowy Klient odsyła Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży na adres: ul. Zielona 15 42-253 Janów. Zwracany Towar powinien zostać opakowany przez Klienta w odpowiedni sposób, dostosowany do rodzaju, specyfiki i wielkości Towaru, odpowiednio zabezpieczający Towar przed wystąpieniem uszkodzeń w trakcie transportu.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
 7. a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany wg specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 8. b) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy 

 

Vintage Wall
ul. Zielona 15
42-253 Janów

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru/ów:

_____________________________________________________________________________

Data odbioru rzeczy:

____________________________________________________________

Imię i nazwisko Klienta:

__________________________________________________________

Adres Klienta:

_________________________________________________________________

Numer zamówienia (*)

__________________________________________________________

Numer faktury / paragonu (*)

____________________________________________________

Numer konta bankowego do zwrotu środków (*): 

____________________________________

 


__________________________

Data


__________________________ 

Podpis konsumenta(-ów) 

 

(*) Podanie wskazanych danych nie jest obowiązkowe, ich udostępnienie pozwoli jednak na usprawnienie i przyspieszenie procesu odstąpienia od Umowy i zwrotu środków.

 

 

 

 

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Vintage Wall podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Vintage Wall o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@vintagewall.pl podając swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Vintage Wall zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania Klienta o spodziewanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, w tym rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient może:
  a) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  b) zwrócić się z wnioskiem o uzyskanie bezpłatnej pomocy do organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. do Federacji Konsumentów, czy Inspekcji Handlowej.
 2. Szczegółowe informacje Klient może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl